فیلم های پیشنهادی

قسمت سیزدهم (۱۳) سریال زخم کاری منتشر شد

قسمت 13 سریال زخم کاری

خلاصه مطلب : خلاصه قسمت ۱۳ زخم کاری مالکی پنهانی در حال تدارک امور مربوط به انتقال اسناد و دارایی ها به میثم است … با رازی که سمیرا از ارتباطش با حاج عمو در عمارت برملا کرده خانواده مالکی و ریزآبادی با چالشی...